Utskriftsvennlig versjon

Investering


Å investere i deg selv gir alltid den beste renten. Benjamin Franklin

Individuelle samtaler - Gjennombruddscoaching

Introduksjons-/kartleggingssamtale

Alt samarabeid begynner med at vi blir litt kjent med hverandre, og ser på hvilke forventninger og behov som er utgangspunkt for videre samtaler, samt hva som passer best for deg i din hverdag. 

Minst like viktig som at du når dine mål med coachingen, er hvordan du utvikler deg på vei til målet. Denne samtalen handler derfor også om hvilke sider ved deg du ønsker å forsterke.

Bestill en introduksjons-/kartleggingssamtale. Tid: ca 30 minutter. Pris: 0 Kr  

Energitimer

Er tanker og fokus bundet opp til en helt spesiell utfordring? Trenger du å komme deg ut av en låst situasjon? Sitter du fast i et dilemma?

Best egnet for deg som trenger å se "lyset i tunnelen", ønsker hurtig påfyll av energi og en markant oppsving i humøret, vil bruke egne motivasjonsfaktorer og kjerneverdier eller få kjennskap til enkle og virkningsfulle kommunikasjonsteknikker. 

I megafokuserte enkeltstående samtaler får du et hurtig perspektivskift, ny innsikt, friskt håp og en 5 punkts handlingsplan for å komme deg videre. 5 timer, a 60 min.

Privat: Kr. 1.350, - pr. time Bestill her
Bedrift: Kr. 1.500,- pr. time Bestill her

Coachingpakker

Et vanlig coaching samarbeid er ikke "quick fix", men en prosess. Å sette inspirerende mål, finne egenmotivasjon og endre tankebaner fungerer best med flere gode samtaler, utprøving og tid til refleksjon. En pakke anbefales når vi ønsker å oppnå et resultat over en viss tidsperiode.

Vi møtes "live", på telefon eller Skype. For å opprettholde momentum, bør samtalene våre foregå med 10 - 14 dagers mellomrom.  Avhengig av hva du ønsker å oppnå - og hva som er ditt utgangspunkt - velger du størrelse på "pakken". Jeg tilbyr følgende pakker:

 1. Liten pakke:
  - Varighet 2,5 - 3 mnd.
  - 6 samtaler a 60 min.
  - Inkl. 1 time med det unike coaching verktøyet Points Of You
  - Skriftlig rapport inkl aksjonsplan
  Deretter kan det avtales ytterligere oppfølgingssamtaler enkeltvis, eller pakken kan utvides neste størrelse.


 2. Medium pakke:
  - Varighet 3,5 - 5 mnd.
  - 10 samtaler a 60 min.
  - Inkl. 1 time med det unike coaching verktøyet Points Of You
  - Inkl. 1 Goal Mapping time. Du lærer teknikken, og utarbeider egne målkart
  - Skriftlig rapport inkl aksjonsplan
  Deretter kan det avtales ytterligere oppfølgingssamtaler enkeltvis, eller pakken kan utvides neste størrelse.


 3. Utvidet pakke:
  - Varighet 6 mnd
  - 15 samtaler a 60 min
  - Inkl. 1 time med det unike coaching verktøyet Points Of You
  - Inkl. 1 Goal Mapping time. Du lærer teknikken, og utarbeider egne målkart
  - Skriftlig rapport inkl aksjonsplan
  Deretter kan det avtales ytterligere oppfølgingssamtaler enkeltvis.


  Prisinfo om pakker, privat og bedrift: Ta kontakt

For at du skal få fullt utbytte av coachingen, er det viktig at vi arbeider med noe som har en avgjørende betydning for deg, og at det kommer høyt opp på prioriteringslisten din i en ellers så hektisk hverdag.
Du må regne med å bruke 1-2 timer pr uke for å gjøre "hjemmeleksen"/ anmodningen / utfordringen som vi blir enige om, mellom hver gang vi møtes. Om du synes det blir for mye, er det ikke sikkert du er klar for å gjennomføre en virkelig endring.

Foredrag, seminarer og workshops - for bedrifter, organisasjoner, grupper og team

Alt tilpasses individuelt i henhold til kundens mål, reelle problemstillinger og nåsituasjon. Tidsramme og innhold etter avtale. Gjennomføres enkeltvis, eller i kombiasjon slik at spesielle behov kan imøtekommes. 

Deltagere: Lederteam, mindre grupper og / eller fellessamlinger.

Dagssamling: Kr. 29.000,-      1/2 dag Kr. 17.500,-


Hvilken kompetanseheving gjør størst utslag på din arbeidsplass?

 


Du er hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale på tlf +47 911 64 244, eller bruk kontaktskjema.