Utskriftsvennlig versjon

Hva er coaching?


Coaching - når hjerte, tanker og sjel blir ett!

Coachingsamtalene er et fristed der du møter en nøytral person uten forutinntatte meninger, og hvor du får ro til å se helhet og tenke langsiktig, og etter hvert finne styrken i deg selv til å ta nødvendige valg.

Coaching er ikke terapi, men kan sies i noen tilfelle å ha en terapeutisk effekt. I samtalene er coachen mer en forløser / katalysator, enn en rådgiver eller veileder, psykolog, sjelesørger eller terapeut.

Coachen sitter ikke med svarene og har ikke til hensikt å dvele lenger ved fortiden enn å finne mulige årsaker til hvorfor du tenker og gjør som du gjør, og legge til rette for at du kan bruke, og lære av, tidligere erfaringer.

En coach arbeider ut i fra at enhver kan klare mer, og at ingens fortid kan bestemme hvordan fremtiden kan bli.

Coaching er for for psykisk friske mennesker som ønsker seg en personlig og/eller faglig utvikling for å komme seg ut av en vanskelig situasjon, få større klarhet, ta kontroll, eller komme seg videre.

Står du fast?

Alt er ikke bare sort/hvitt, og noen ganger ligger løsningen der rett foran oss. Den kan likevel være vanskelig å få øye på om vi er fast bestemt på at noe er vanskelig, umulig, tar lang tid, gjør vondt, koster for mye osv.

På tide å ta nye og viktige valg, men usikker på retningen?
Er valgene for mange, uoversiktlige, eller for få?

Ofte er det bare en liten nyanse - et nytt spørsmål - som skal til, og med coaching kan du komme i gang der du nå føler deg "stuck", og du vil komme lengre, og nå dine mål hurtigere enn hva du hadde trodd var mulig.

Når du får ut ditt aller beste, tar du riktige beslutninger og iverksetter handlinger som forbedrer hverdagen - og livet ditt.

Coaching virker aller best når du:

  • Ønsker utvikling og forbedring, og forplikter deg ovenfor deg selv til å gjøre endringer
  • Er åpen for å tenke nye tanker
  • Er villig til å bruke energien og momentum du får fra samtalene til å ta nødvendige grep - med en gang!
  • Er realistisk, og gir deg selv tid til å endre tankebaner og bygge opp nye, gode vaner
     

Slik foregår en coachingsamtale:

Det finnes mange ulike former for samtaler; ansikt-til-ansikt, via telefon eller Skype. Det er viktig at måten som benyttes tar utgangspunkt i omstendighetene og hva som ønskes oppnådd - og hva du/dere foretrekker. Den første samtalen setter rammen for resten av samarbeidet, og har som mål å sikre at vi utvikler et godt partnerskap.
I den 1. samtaler blir du spurt om dine forventninger, og hva du ønsker å oppnå. Samtalen er kostnadsfri, og uforpliktende for begge parter. Vi får mulighet til å møtes, og vurdere hvordan samarbeidet vil fungere dersom du/dere ønsker å gå videre.

Jeg forteller om hvordan jeg arbeider, og det er anledning til å stille spørsmål. Blir vi enige, utarbeider vi en plan for de videre samtalene.

Min rolle er å være tilstede for deg, og bistå med å bygge din fremtid, utfordre deg og minne deg om dine mål når det er nødvendig. Forholdet oss i mellom er veldig viktig, og gjennsidig tillit og åpenhet er en nøkkelfaktor.

Hvordan vet jeg at coaching er den riktige løsningen for meg/oss?


Det ærligste svaret er at: det er det ikke sikkert du/dere vet med en gang. Noen ganger må et par samtaler til før en endelig avgjørelse blir tatt. Hvis coaching ikke er hensiktsmessig for målet, utfordringen eller problemet, vil vi finne det ut i de innledende samtalene.

Hvordan kan jeg finne ut om denne coachen kan hjelpe meg?

Først og fremst må du føle deg komfortabel med coachen din. Hvis du ikke føler dette i den første samtalen, er muligheten til stede for at denne coachen ikke er riktig for deg. Du kan også spørre om coachens erfaringer, referanser osv.Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om Coaching (trykk her)