Utskriftsvennlig versjon

Executive coaching - Mental trening for ledere


Du gir alt til andre, hvem gir alt til deg?

For ledere som ønsker utvikling, mer smil og senkende skuldre, bedre resultater, løsning på en fastlåst situasjon eller rett og slett en mer produktiv og god hverdag!

"Når vi ikke lenger kan endre situasjonen, blir vi utfordret til å endre oss selv" Viktor Frankl

Dagens turbulente arbeidsliv krever stadig mer av lederen og lederrollen. Når mål, strategier og ytre og indre forhold endres, må lederen være åpen for å lære nye ferdigheter, og utvikle de gamle.

Flere og flere ledere bruker excecutive coacher, enten på vei til en ny lederrolle, for å gi ny styrke til en haltende karriere eller skape nye muligheter for sitt firma. Veletablerte ledere bruker en coach for å øke sin innflytelse ovenfor teamet sitt for å få det opp på neste nivå, nye ledere bruker en coach for å komme seg fortest mulig inn i lederrollen, og fylle den med trygghet og gjennomslagskraft.

Mange ledere som lykkes velger en coach som utfordrer, inspirerer og støtter dem for å nå nye mål, se nye muligheter og ta nye skritt på en kraftfull og effektiv måte. Ledere som søker støtte hos andre får ofte de beste resultatene - over tid.


For å opprettholde et godt status quo er det nødvendig med kontinuerlig utviktling.

Ledercoaching vil sikre at lederen beholder en god tilstand i øyeblikket, og i tillegg får den ønskede fremdrift og vekst.

Metoden er Tilsiktet (Coachen sørger for struktur, prosess, ansvarlighet og tilbakemeldinger), Målrettet (Prosessen har en hensikt fordi den er knyttet til mål og konkrete resultater) og Personlig (Alt fokus er rettet mot en enkelt person).

Når benyttes en ekstern coach?

På arbeidsplassen kan coaching med en ekstern partner ofte benyttes i disse situasjonene:

 • Egen, personlig utvikling
 • Teamledelse - teamutvikling
 • Personalledelse, medarbeidersamaler og tilbakemeldinger
 • Konflikthåndtering
 • Stressmestring
 • Endringer i arbeidsforhold, nye roller eller nytt ansvar
 • Bistand til de som forlater arbeidsplassen pga nedbemanning eller omorganisering

Coaching handler om å ta ut det største potensialet av enkeltpersoner på en positiv, åpen, dog utfordrende måte som skaper fremgang.

En hver organisasjon har sitt unike behov, og et program skreddersys for den enkelte arbeidsplass. Coaching kan være til alle ledere, eller til enkelte - som en ekstra belønning, et incitement eller et fast gode.

Et godt og gjennomarbeidet coachingprogram er også til god hjelp i kampen om å beholde og tiltrekke unge talenter i organisasjonen. 

 

Hvorfor bruk av ekstern coach kan være til fordel for organisasjonen

 • En ekstern coach er uavhengig og habil, uten tilknytning til "interne forhold".
 • Fremdriften kommer fra personen som blir coachet. Hun / han tilegner seg ferdigheter for seg selv som gavner organisasjonen.  
 • Åpenhet om bruk av coaching for personlig utvikling kan øke motivasjon, arbeidsmoral og entusiasme når de ansatte ser at ledelsen ønsker å investere i dem. Coaching er et gode som blir satt pris på, og reduserer sykefravær og turnover.
 • Bruk av coaching kan identifisere og utvikle viktige ferdigheter som enda ikke brukes til fulle, men hvor potensialet er anerkjent.
 • Coaching kan sørge for at bedriften får beholde de man ønsker skal forbli i selskapet.
 • På grunn av den langsiktige effekten, er coaching et kostnadseffektivt verktøy som kan komme alle ansatte til gode.
 • Coaching kan generere en forbedring på bunnlinjen - nøkkelen til en hver bedrifts suksess.

Ledercoaching med Torunn

Vår coaching er samtaler med ett punkt på agendaen: DEG, og hva som skal til for at du skal lykkes. Vi inngår et partnerskap i en tankevekkende og kreativ prosess, som inspirerer til å maksimere ditt personlige og faglige potensial. Dette gir handlinger som er positive og hensiktsmessige for deg selv, og dine medarbeiderne.

Du er hele tiden hovedpersonen, og har 100 % eierskap til formål, hovedmål og delmål. Med full kontroll over fremdrift og handling, er det også du som til slutt velger løsning eller trekker en konklusjon.


Prosessen hjelper deg til å bli krystallklar på hva du vil, hvorfor det er viktig, hva du er villig til å investere og hvordan du skal få det til.

I våre samtaler får du et fristed til å sortere tanker, reflektere og finne klarhet før viktige avgjørelser. Vi finner nye perspektiver og bevisstgjør din egenmotivasjon til handling.

I meg finner du en objektiv samtalepartner som støtter deg uten råd, men med spørsmål og konstruktive og direkte tilbakemeldinger. Jeg vil utfordre dine tankemønstre og vaner, slik at du blir bevisst på hva som holder deg tilbake fra å nå dine viktigste mål.

Jeg møter deg med en overbevisning om at du innerst inne vet hva som må til, men at du kan trenge tid, ro  og oppmerksomhet for å rette energi og fokus mot det som er viktigst - ikke nødvendigvis det som haster mest! 

Bedriftens mål - og dine

Leder coaching (Executive coaching) er først og fremst forbundet med din utvikling i lys av organisasjonens behov, og det er din trygghet, gjennomslagskraft, relasjonskompetanse og prestasjoner på arbeidsplassen som er i fokus.

Utgangspunktet er dine
mål og arbeidsbetingelser, samt bedriftens visjon og verdigrunnlag. Vi ser hvor det stemmer overens, hva du er skikkelig god til, og hva som kan utvikles.

Du er Et Helt Menneske som lever og fungerer på, og utenfor jobb. Skulle det vises seg at hindringene for gjennombrudd og vekst ligger utenfor arbeidsarenaen, og forstyrrer oppmerksomhet og resultater på jobben - er det likevel naturlig å starte samarbeidet der, først.
 

Hva er viktigst for deg?

 • Høyere måloppnåelse?
 • Mer motivasjon og driv?
 • Være god og trygg i lederrollen og på å håndtere mellommenneskelige utfordringer?
 • Finne dybden i hva som motiverer deg, slik at du kan inspirere andre?
 • Lede effektive møter?
 • Bedre balanse mellom jobb og privatliv?
 • Større selvinnsikt og nye perspektiver på lederrollen?
 • Kommunisere bedre?
 • Skape større eierskap og ansvarsfølelse?
 • Finne løsninger på konkrete arbeidsrelaterte problemer?
 • Forbedre spesifikke ferdigheter eller adferd?
 • Større klarhet om roller og mål?
 • Større ytelsesgrad, totalt i organisasjonen?
 • Innføring av en ny kultur eller lederstil?
 • Forbedre relasjoner mellom mennesker og avdelinger?

Den viktige balansen

Det norske arbeidsmarkedet er fleksibelt, og skillet mellom jobb og fritid viskes stadig mer ut. Det forventes høy tilgjengelighet, også utenfor arbeidstiden. Dette fører til at private gjøremål utføres i arbeidstiden, og mye av jobben gjøres hjemmefra. Om jobben i tillegg blir en livsstil, kan dette gå ut over familien, personlig utvikling på andre felt utenfor fag, nødvendig rekreasjon og utkobling.

Klare mål, bevissthet rundt verdier og avstemte forventninger rundt tilgjengelighet og fleksibilitet er et godt utgangspunkt for balanse mellom jobb og fritid.

Ledercoaching bidrar til at du får reflektert godt rundt hva livsbalanse betyr - og ikke betyr for deg - og hva som skal til for å tilrettelegge for, og å oppnå det som er optimalt for deg;
meningsfull daglig balanse mellom prestasjonsoppnåelse og glede i alle livets hovedarenaer - arbeid, familie, venner og deg selv.

Tilbake til www.thinkmindset.no

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om Leadercoaching - Mental trening