Utskriftsvennlig versjon

Slik coacher jeg


Kan du fullføre denne setningen: "Det er ikke hvordan du har det, men......."

Du husker sikkert resten, og tenker kanskje at det er jo ikke alltid greit å "ta" ting så bra, når livet møter deg i oppoverbakke og du begynner å tvile på om du har det som skal til for å komme deg videre.

I Think Management er vi overbevist om at alt starter med hva du VELGER Å TENKE. Vi arbeider både med hvordan du synes du har det, og hvordan du velger å ta det. Tankene dine, og følelsene dine er de største ressursene du har når det gjelder å finne nye løsninger, oppnå mål, ha det riktig godt med deg selv og være den beste for andre.

Fokus er på deg, dine visjoner og mål og dine opplevelser av hva som er lett, og hva som er vanskelig.

  • Hvilke konkrete tiltak ønsker du å sette i verk?
  • Hva du ønsker å starte med, slutte med, gjøre mer eller mindre av?
  • Kanskje du allerede er god på en ting, men ønsker å bli fantastisk dyktig?
  • Responderer du bevisst på det som skjer, eller reagerer du på autopilot? Autopilotene er rene skattkister. De forteller mye om etablerte tanker, følelser og handlingsmønstre.


Vi starter der. Det er deg, det er her, og det er nå.

Jeg møter deg med "blanke ark", nysgjerrighet og åpent sinn. Nøytral, uten fordommer og forutinntatte oppfatninger.

I våre samtaler får du de "friminuttene" du trenger til å snakke om dine tanker, ønsker og følelser - og mulighet til å se din situasjon i et større, og flere perspektiv.

Med meg som coach får du ingen råd, men støtte, min fulle oppmerksomhet og respekt. Jeg er forpliktet til å være med i din personlige utvikling, og alt vi snakker om er selvfølgelig 100 % konfidensielt.

Samtaler med varig effekt

I våre samtaler lærer du ferdigheter og teknikker som du kan bruke resten av livet! De vil hjelpe deg til større innsikt slik at du kan revurdere og oppgradere dine mål, og nå dem på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Jeg gir deg ingen ferdige løsninger, men tror at du selv vet best hva som er viktig for deg, slik at du i ro og fred kan finne din egen løsning.

Jeg bygger på ICF, International Coaching Federation (ICF) og Erickson Coaching Nordic's (Erickson Coaching) prinsipper om en "100 % kundefokusert, konfidensiell samtale med varig effekt, der samtalepartneren (kunden) eier alle mål, delmål og formål". Dette er hva Erickson Coaching Nordic legger i coach-spesifikk coaching og er praktisering av ICFs kjernekompetanser

Denne type coaching fører til en forandringsprosess hvor den enkelte er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess. Typisk for resultatet av våre samtaler er positive følelser og mulighetstenkning, men hovedfokuset ligger likevel på å utvikle strategier for gode endringer i ditt arbeids- eller privatliv.

Min virksomhet er bygget på integritet, tillit og ærlighet. Vårt samarbeid er basert på gjennsidig respekt, og jeg forplikter meg til å støtte og oppmuntre deg i en prosess der du er 100 % ansvarlig for din egen utvikling, balanse og måloppnåelse. Så, si meg.... Hvilke følelser vil du ha mye av i livet ditt? – Hva vil du ha? – Hva vil du oppnå?


Ta kontakt, og la oss se om jeg kan bidra med å avdekke hva som virkelig er viktig for deg, hvordan du kan fjerne det som holder deg tilbake, og hjelpe deg til å få i stand endringene som må til for at du skal få til det du ønsker.