Utskriftsvennlig versjon

God Innstilling Til Omstilling


Et positivt og proaktivt omstillingsprogram som løfter, inspirerer og utvikler.

Med kunnskap om hvordan tanker påvirker følelser og resultater, kan du påvirke opplevelsen av hvilken som helst endring!


Når endring i arbeidslivet gir endring i hele livet

Stadig flere norske arbeidsplasser er i omstilling. Mange berøres; i omorganiseringer og nedbemanninger, og får tilbud om sluttpakker eller nye arbeidsoppgaver. Forutsetninger endres, og organisasjonen må tilpasses deretter.

Nå, og i fremtiden, vil omstillinger være en naturlig del av bedrifters hverdag, og måten de håndteres på vil alltid være en stor del av lederansvaret. Det er kritisk viktig at lederen utnytter sin mulighet som rollemodell, velger en positiv holdning og etterspør både omstillingsevne og sosiale ferdigheter i tillegg til fagkompetanse hos seg selv og sine medarbeidere.


Endring og Omstilling – ikke helt det samme

En endring er en ytre hendelse, det vi må forholde oss til. En omstilling er det som skjer inni oss når vi forholder oss til endringen. Kvaliteten på omstillingen er derfor utslagsgivende for kvaliteten på endringen.

Ikke alle endringer som gagner bedriften er nødvendigvis til det beste for det enkelte individ. Forståelsen av hvordan endringer påvirker enkeltpersoner, er verdifull innsikt når lederen skal bistå medarbeideren i vedkommendes omstillingsprosess.

Enten det er innholdet i endringen, endringskompetansen eller vår unike personlighet som er utslagsgivende for hvordan prosessen oppleves, er det viktig å skille mellom de to begrepene: ”Endring” og ”Omstilling”.

Omstillinger er følelser

Omstilling betyr å gjøre noe annerledes, og vi har alle en unik forståelse av det som skjer og hvordan det påvirker oss. Er endringen stor nok er det normalt å oppleve sterke følelser rundt det som skjer.

Følelsene blir lett vår ”sannhet”, som styrer hvordan vi opplever oss selv og våre omgivelser i endringsprosessen, og hva vi faktisk gjør eller unnlater å gjøre.

Endringer kan være nødvendige for å starte positive utviklings- og fornyelsesprosesser. Det kan gi rom for medvirkning, utvikling og vekst. Den som best mestrer en endring finner mål og mening, har en følelse av å være verdifull og bruker personlig kontroll og innflytelse.

 Å miste jobben er en av livets største opplevde kriser, og det er lett å få et negativt syn på endring om den  oppleves traumatisk og belastende, med negative konsekvenser. Usikkerhet og utrygghet, tvil om egen kompetanse, lav mestringsfølelse og uklart syn på fremtiden er normale følelser når et av våre sterkeste behov - trygghet, stabilitet, forutsigbarhet - er truet.

Programmets formål:

God Innstilling til Omstilling er et positivt og proaktivt omstillingsprogram for alle som er – eller vil bli – berørt av prosesser med omorganisering, overtallighet og karriereskift.


Gjennom programmet blir deltagerne klar over egne sterke sider, får frem glemt kunnskap og kompetanse, styrker sin tro på egne muligheter og ser potensial for vekst og utvikling.

Å stå stødig i, og komme styrket ut av krevende prosesser, gjør at det er mulig å beholde humør og helse, og samtidig høste nye erfaringer.

Optimalt kan endringen da brukes til det beste for deltageren.

Målgrupper og læringsmål:


For ledere:

  • Kjennskap til forholdet mellom Emosjonell Intelligens, Relasjons-kompetanse og coachende lederstil.
  • Kunnskap om, og lære bruk av relasjonskompetanse som et verktøy for å bygge tillit, lytte aktivt og kommunisere trygt og klart til sine medarbeidere.
  • Med coachende lederstil, å kunne gi uttrykk for verdsetting av andres iboende kompetanse og inspirere til selvledelse og større arbeidsglede.


For medarbeidere:

  • Motiveres til å se muligheter, tro på nye mål og utnytte prosessen positivt.
  • Gjennom bevisstgjøring av egne tankemønstre skal deltagerne stå rustet til å velge ny retning basert på egen kompetanse, verdier og god balanse mellom jobb og privatliv.

Metoder og arbeidsformer:

  • Kurs hvor deltagerne engasjeres og aktiveres
  • Workshops
  • Team coaching
  • Individuell coaching, mental trening
  • Temaforedrag

Alt arbeid skreddersys til organisasjonens og den enkeltes situasjon, ønsker, mål og reelle problemstillinger. Vi kombinerer teori og modeller med praktiske øvelser og bruker egne erfaringer, refleksjon og diskusjon i plenum og grupper. 

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om God Innstilling Til Omstilling.