Utskriftsvennlig versjon

Ny jobb, nye muligheter


For deg som ønsker endring, og vil ta et sikkert, kontrollert og energisk grep om videre karriere.

Enten du trenger større utfordringer eller er negativt berørt av en omorganisering. Ta kontakt, og se hva et samarbeid kan gjøre for deg.

Skal jeg bli eller skal jeg gå....nå?

Når som helst i karrieren din kan du stille deg selv dette spørsmålet. 

Kanskje du har fått en ny mulighet, men ikke er sikker på om det er det riktige for deg? Eller lurer på hva du vil, men vet at det ikke er det du gjør nå?

Er du er på "drømmestedet", gjør akkurat det du har lyst til, men vil ha en kjappere fremdrift og utvikling?

Har du ferdigheter og talenter som ikke blir brukt, eller er du forflyttet eller forfremmet til et punkt der du ikke lenger gjør det du liker aller best? Kjenner du på et negativt stress som ikke forsvinner selv etter at du har gått hjem fra jobben?

Her er noen tegn på at du står ved et veiskille der du må beslutte om du fortsatt skal være der du er, eller om det er tid for en endring....

- Dine, og organisasjonens mål og verdier peker ikke lenger i samme retning
- Du føler at ditt bidrag ikke blir verdsatt eller annerkjent
- Du opplever mangel på åpen og ærlig kommunikasjon på arbeidsplassen, og det er lenge mellom de virkelig gode og nyttige tilbakemeldingene
- Arbeidsdagen er jevnt over kjedelig, og du finner ikke flere utfordringer
- Det er ikke lenger noen utviklingsmuligheter  på din nåværende arbeidsplass

Tenk, og tenk en gang til..

Å bytte jobb er en av de største avgjørelsene du kan ta som arbeidstaker. Et valg som kan få mange mulige utfall og konsekvenser. Det kan være nyttig å ta en kikk på disse vanlige karriereendringsfeilene, slik at du kan unngå dem når du tar det neste, store steget.

Gjør ikke et karriereskift uten at du:

- Har en plan
- Er sikker på at ikke blander følelsene du har for jobben, med det du føler for karrieren din
- Tar valget basert på flere ting enn penger eller fordeler
- Er helt sikker på at det er ditt valg, og ikke noen annens
- Oppdaterer nettverket ditt, og finne deg en ny mentor
- Undersøker alle muligheter
- Lager deg en oversikt over hva du liker og misliker
- Gjør skiftet når det er riktig for deg, og ikke fordi noen andre har gjort lignende
- Har den erfaring og utdannelse som trengs, og oppgraderer nødvendige ferdigheter og teknikker


Ditt arbeidsliv = (hele) ditt liv?

Om det er på eget eller andres initiativ, vi bytter jobb i gjennomsnitt over 10 ganger i løpet av et arbeidsliv. Mesteparten av tiden vi har, brukes på arbeid. Våre behov endres etter hvert som vi blir eldre, og for å oppleve utvikling og vekst, mestring og mening på jobb, er det viktig å være på rett (arbeids)sted, til rett tid.

Spør deg selv... Gir jobben meg mulighet til å oppfylle mine egne  behov og ambisjoner - eller er den kun en stressende opplevelse jeg holder ut for å få endene til å møtes?

Har jeg utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver - eller får jeg ikke brukt mine evner?

Har jeg mulighet for å strekke meg litt lenger, eller er mine talenter oversett eller bortkastet?

Gleder jeg meg egentlig til å gå på jobben??

Får du ikke tilfredsstillende svar kan det være på tide å investere i deg selv, og kontakte en coach for en karriere prat!

Hva er karrierecoaching?

Karrierecoaching er effektive og løsningsorienterte samtaler når du ønsker personlig og profesjonell hjelp til å etablere yrkesmål, komme i posisjon for fremtidige muligheter, ta beslutninger om din karriere, utarbeide og gjennomføre planer og overvinne hindringer som kan komme i veien.

Du kan forvente å se, bli sikker på og anerkjenne verdien av kompetanse, ferdigheter og erfaring du har opparbeidet frem til idag, og innsikt i hvordan dette kan benyttes på flere områder.

Samtalene er spesielt viktige når du:

  • Står ovenfor en kjent eller planlagt endring; forfremmelse, karriere skift, overtallighet eller har pensjonsplaner
  • Har opplevd en endring i form av en forfremmelse, omorganisering, nedbemanning eller en vekstperiode i organisasjonen
  • Vil være mer tilfreds på jobben, eller få mer tid til familien
  • Ønsker å få fart på karrieren din - ikke bare fremover, men oppover!
  • Er usikker på hvilken retning du skal velge, eller at tanken på å bytte jobb bringer frem så mange følelser i deg at du synes det er vanskelig å ta gode avgjørelser eller ikke vet helt hvordan du skal begynne
  • Har en god jobb i en bra firma, og ønsker å utnytte denne muligheten til å utvikle den karrieren du alltid har ønsket deg med en langsiktig visjon for din karriere, og riktige mål og planer for å nå den. Tiden går fort - spesielt når du har det bra! Om 5 år, hvor er du da? Er du lykkeligere og mer tilfreds?


Enten du vet omtrent hva du har lyst til å arbeide med, eller om du er "i tenkeboksen", er min jobb å bidra til at du får sortert tanker, gjort viktige prioriteringer, oppjustert mål, funnet løsninger og laget en god plan.

En plan som passer inn i Det Store Bildet for deg og ditt liv, ikke bare for jobben. En plan som gir balanse, energi og rom for utvikling.

Hva kan du forvente?

Du får hjelp til å strukturere jobbsøker prosessen, dokumentere tidligere resultater, oppdatere CV og søknader samt trening i hvordan du lykkes på intervjuer. Vi utarbeider en kompetanseprofil, og fokuserer spesielt på dine evner og ferdigheter i relasjonskompetanse - en særdeles etterspurt egenskap i dagens arbeidsmarked.

Vi ser på dine kommunikasjonsteknikker (verbalt og kroppsspråk), og trener på evt. forbedringsområder.

Videre oppmuntres du til å lage en oversikt over dine ulike nettverk og gjøre deg tanker om hvordan du kan bruke disse som viktige verktøy i din videre karriere.

Vi utarbeider en strategi slik at du kan oppnå den karrieren du virkelig ønsker deg. Det kan være der du jobber nå, eller på et helt annet sted. 

Med utgangspunkt i ditt karrieremål og hvorfor det er viktig for deg, ser vi på din nåværende situasjon og hva som faktisk hindrer deg i å ta viktige beslutninger for din ideele fremtid.

Med konstruktiv tilbakemelding og en løsningsorientert prosess, avdekker vi tankemønstre, antagelser og tolkninger som kan holde deg tilbake.

I samtalene kartlegges dine ferdigheter, styrker, ønsker og behov med tanke på å finne en karriere som både er personlig og økonomisk tilfredsstillende, og som passer overens med ditt personlige liv, og familieliv.

Vi ser hvilke kjerneverdier som bringer ut det beste i deg. Desto tettere du kan arbeide i tråd med det som virkelig er viktig for deg, jo større er følelsen av tilfredshet og glede.

Min oppgave er å bidra til at du blir bevisstgjort hvilke tanker du har som fører til "negative" følelser, hvordan du kan endre disse og dermed føle deg mer offensiv, energisk og positiv.

I tillegg får du muligheten til å "senke skuldrene" litt. Endringer generelt, og i arbeidslivet spesielt, kan få frem usikkerhet, frykt og sårbarhet i de fleste av oss, og det er godt å få bygget opp selvfølelsen igjen.

Jeg vil ikke:

Styre det mot enkelte beslutninger eller gi deg "pep talks" for å få deg til å tro at du kan gjøre hva som helst. Min bistand er profesjonell og realistisk med mål å hjelpe deg til å gå for ditt absolutt beste, ikke å få deg til å være noe - eller noen - du ikke er.

Etter coachingen, har du fått:

  • Økt selvbevissthet og sikkerhet om retning
  • Klare karriere- og jobbsøker mål
  • Styrkede ferdigheter til å håndtere din egen karriere
  • Forbedring av din livskvalitet

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om Ny jobb, nye muligheter