Utskriftsvennlig versjon

Vi når målene våre med Goal Mapping


En revolusjonerende teknikk for å sette mål - som holder deg på sporet frem til måloppnåelse!

Enkelt, systematisk og med dokumenterte resultater.

BRIAN MAYNE’S GOAL MAPPING er for:

 • Enkeltpersoner som ønsker å utvikle sitt personlige (selv)lederskap, og vil lære å bruke en teknikk som gjør det lettere å ta styring i eget liv.
 • Ledere, tillitsvalgte og medarbeidere som er ansvarlig for å sette, og formidle mål, inspirere seg selv og andre - og nå resultater.
 • Team, avdelinger og arbeidsgrupper som ser nytten av å knytte egne mål opp mot organisasjonens mål.

Goal Mapping har vært på markedet de siste 15 årene. Jeg har selv trent med Brian Mayne (Lift International) som opprinnelig har utviklet systemet, og er utlært practitioner for å kunne bringe teknikken videre.

Goal Mapping er et universelt system med mange bruksområder:

For folk i alle aldre, i eller utenfor jobb, og i hvilket som helst yrke. Ingen forkunnskaper er nødvendige. Like effektivt privat som profesjonelt, kan Goal Mapping benyttes på alle områder i livet der det er viktig å sette seg et mål.

 • Flittig brukt av selskaper som Microsoft, Siemens, British Telecom, Coca Cola, Disney og Barclays Bank; som en del av strategidokumenter, verktøy for medarbeider-samtaler, prosjektutvikling og for medarbeideres personlige vekst og læring.
 • Lift international har støttet 500.000 engelske elever og studenter ved å lære dem Goal Mapping. På de skolene hvor man har målt effekten ser man en økning i karakterer på 20-30 %.
 • Helsepersonell bruker det som et ledd i arbeidet for å få pasienter til å sette seg mål om å bli friske.
 • Rusklinikker i England mottar statlig støtte til å bruke GM, og flere kan vise til gode resultater.
 • Som mental trening for folk som ønsker bedre helse, vektnedgang eller røykestopp.
Enkepersoner bruker Goal Mapping for å leve et bedre liv; få en sunnere livsstil, et bedre selvbilde, oppnå balanse mellom jobb og fritid, finne ”drømmejobben” eller ”drømmepartneren”, starte / utvikle egen bedrift, oppnå bedre resultater innen sport og idrett, eller rett og slett få en mer positiv innstilling til hverdagen.


All utvikling starter med et mål


Enhver prestasjon – stor eller liten – har alltid startet med et mål. Vi er alle født som ”målsettere”, og målsetting er en av hjernens viktigste funksjoner.

Hver gang vi tenker en tanke eller tar en avgjørelse, så setter vi oss mål – enten vi er klar over det eller ei. Det kan derfor ha stor effekt å forstå mekanismen bak og lære et verktøy for å ta mer styring i livet.

Mange kjenner til, og har tidligere forsøkt ”bevisst målsetting”, men få har utviklet evnen til å sette mål på riktig måte, eller er klar over de naturlige og psykologiske grunnene til hvorfor – og hvordan – målsetting egentlig fungerer.

Hjernen er som en muskel; "Use it or loose it"!

Integrerer hjernehalvdelene.
Teknikken er utviklet for å hjelpe mennesker til å tenke helhetlig (holistisk), dvs. å bruke hjernens ressurssentre som bl.a. arbeider med struktur, logikk, analyse, planlegging og forvaltning, - samtidig med deler av hjernen som bl.a. arbeider med kreativitet, våre visuelle og visjonære evner, emosjoner osv.Dette for å gi et klarere målbilde, større mening til det som skal gjøres, frigjøre iboende ressurser, sterkere forankring og bedre måloppnåelse.


Kursinnhold

Et kurs i Goal Mapping tar deg gjennom en trinnvis prosess med psykologi, filosofi og forsking på en lett og forståelig måte. Med utgangspunkt i positiv tenkning, deler vi hva vitenskapen sier om hva som faktisk skjer i hjernen - og med kroppen - når du tenker positivt eller negativt.Du finner din egen DAC-factor (eng: Drive, Attitude, Confidence), og lærer hvorfor noen - og andre ikke - lykkes, selv med samme utdannelse og ferdigheter.

Du identifiserer dine viktigste mål, definerer motivene bak og leder deg selv enkelt til nødvendige aksjoner. Pareto's lov (80/20 regelen) avdekker hvilke 20 % som er grunnlaget for 80 % av din suksess!

Vi gjør små, enkle og kraftfulle øvelser under kurset slik at du selv kan oppleve "live" hva vi snakker om. Mye inspirasjon, små tankevekkere og refleksjon. Kurset er i 2 deler.

Del 1

 • Hva kjennetegner vaner og holdninger hos mennesker med suksess?
 • Refleksjon over, og klargjøring av egne tankemønstre (hvordan tanker skaper resultater; ditt viktigste verktøy for å leve et bedre liv i tråd med egne ønsker).
 • Teknikker for å balansere tanker og skape positiv energi.
 • Identifisere hvilke mål du ønsker å sette for deg selv og livet ditt. 
 • Fordeler med positiv tenking.

Del 2


Nå lærer du å bruke teknikken som hjelper deg å komme dit DU vil. Nå kommer målene dine ned på papir, på en måte som du kan bruke daglig til å egenmotivasjon.

Du lager to Goal Map, altså to målkart.

Ett målkart med ord, og ett med tegninger eller symboler. Med tegning oppfatter underbevisstheten målene bedre.


Læring skjer gjennom: Korte foredrag, øvelser, refleksjon, oppgaver, dialog, illustrert arbeidsbok. Du vil ikke bli bedt om å dele noe privat eller personlig under kurset med mindre du selv ønsker det.


Goal Mapping for organisasjoner, team & arbeidsgrupper:

Mål presentert på arbeidsplassen viser som oftest ønsket sluttresultat (hva), og sier lite om selve prosessen (hvordan) som må til for å nå målet. Den enkeltes forhold til det som skal oppnås er individuelt, og kan variere mye i en gruppe eller et team.

Teamarbeid er avhengig av deling av kunnskap og ferdigheter. Goal Mapping får frem det beste i et team, gjør det lettere å dele ansvar, og styrker samarbeid og samhold. Resultatoppnåelsen blir høyere, utviklingen får bedre vilkår og “vi-følelsen” driver frem større arbeidsglede og mestringsfølelse.

Når grupper kjenner til, og er trygge på hverandres fokus og kompetanse, motiveres de til å nå felles mål. Forventninger samkjøres og utfordringer forberedes.

Teknikken kan brukes alene, eller i effektiv sammenheng med andre aktiviteter som coaching, ledelsesutvikling, salgskurs osv.

Formidling av et budskap:
Uansett situasjon, er det viktig å utnytte den sosiale og emosjonelle kompetansen som allerede ligger i organisasjonen.

Dette er mulig når mål og visjoner er tydelig og inspirerende formidlet, og verdigrunnlaget er dypt forankret slik at det gir mening til arbeidsoppgavene.

Når formidling skjer på en trygg, enkel og ekte måte åpnes det lettere for dialog og for at medarbeideren føler seg genuint og personlig engasjert i det som skal oppnås.

På kurset vil du få anledning til å prøve ut og oppleve at formidling av et budskap får en ”ekstra dimensjon” med Goal Mapping, til fordel for deg selv, og for mottakeren.


Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om Goal Mapping