Utskriftsvennlig versjon

Egenkjærlighet og Identitet


Egenkjærlighet er en handling. Ikke en behagelig tilstand.

Når livet er i forandring er det viktig å stå stødig i vissheten om hvem du er, hva du vil og – ikke minst - hvordan du skal ta godt vare på deg selv.

"Det er ikke din jobb å like meg, det er min!" Byron Katie

Velkommen til en varm, kreativ og reflekterende workshop laget for deg som vil ha realistiske og praktiske rutiner for å ha det bra med deg selv på en enkel og meningsfull måte, uansett hvilken livsfase du befinner deg i.

Denne dagen handler om å bli vant til å prioritere deg selv. Med hensikt, omsorg og glede. Husker du sikkerhetsinstruksen på flyet? Ta på din egen maske - først! Det er når din sikkerhet og komfort er ivaretatt at du best kan vise omsorg til de rundt deg.


Hvilken livsfase er du i, og hva vil du bruke den til?

Felles for alle livsfaser er at de påvirker oss i den situasjonen vi er i - på godt og vondt.
Vi takler ting ulikt, og ikke alle skal gjennom de samme fasene. Det finnes faser du kjenner til og er forberedt på (studentfasen, etableringsfasen osv), og faser som "dukker opp" nærmes av seg selv (midtlivsfasen, innsiktig- og selvbevissthetsfasen, ulike typer av sorgfaser osv). Andre eksempler kan være:

 • Omsorgsfasen: du har en eller flere personer du må ta deg av.
 • Leve livet-fasen: fritidsaktiviteter og selv-realisering.
 • Full fart rett frem-fasen: fokus på karriere. 
 • Utviklingsfasen: ønske om utfordring eller utvikling.
 • Refleksjonsfasen: veletablert, ingen store begivenheter. 
 • Kroppen sier stopp-fasen: behov for tilrettelegging eller endring.
 • Vil alt-fasen: «tidsklemma» 
 • Turbulens-fasen: viktige begivenheter inntrer, gjerne samtidig. 

Egenkjærlighet i livsfaseendringer.

Velkommen til en varm, kreativ og reflekterende workshop laget for deg som vil ha realistiske og praktiske rutiner for å ha det bra med deg selv på en enkel og meningsfull måte.
Slik at du med glede blir din egen beste venn, istedenfor din strengeste kritiker. Negativ selvkritikk er dessverre en "kompetanse" mange av oss har alt for mye av!

Det finnes liksom ingen grenser for hva vi kan tillate oss å tenke, mene og si til oss selv! 
Spesielt når vi føler oss slitne og mistrøstige og egentlig bare trenger en skulder å hvile på, litt forståelse og gode ord opp neste kneik.

På workshop'en arbeider vi med "selvsnakk", og hvordan du kan finne akkurat de ordene som du trenger for igjen å føle deg positiv og sterk.

Jeg er.........!

Det vi setter inn på den prikkede linjen når vi forteller oss selv - og andre - om hvem vi "er" - er en av våre dypeste overbevisninger. En overbevisning så inderlig at vi skjelden setter spørsmålstegn ved den, og den blir til en "sannhet".

Vi mennesker har et sterkt behov for å gjøre ting som er i overensstemmelse med den vi mener vi "er" = vår identitet. I mange tilfelle bra...men det hender også at vi går rundt med en oppfatning om oss selv som:

 • Er utdatert - vi har endret oss underveis, men betrakter oss selv fremdeles som før.
 • Vi egentlig ikke er enig i, men det er blitt en vane - "Jeg er et JA-menneske!"
 • Andre har gitt oss - foreldre, lærere eller andre vi så på som rollemodeller
På workshop'en tar vi for oss ulike "merkelapper"; tilbakemeldinger om hvordan vi fremstår, vår personlighet, arbeidsform eller adferd. Med humor, pågangsmot og nye tanker lager vi oppgraderte merkelapper, som passer til den vi er i dag - og kanskje den vi ønsker å være?
 


Kjenner du til Louise L. Hay?

Den nå snart 90 årige damen er kjent verden over for sine affirmasjoner og positiv tenkning, og har gitt tusenvis av mennesker nytt håp og nye muligheter gjennom sitt banebrytende forfatterskap om egenkjærlighet og betydningen av å ta vare på seg selv - først - for dermed å kunne være enda bedre tilstede for andre. 

Hun er en stor inspirasjon i mye av mitt arbeid, og vi lærer enkle og virkningsfulle øvelser basert innholdet i hennes bøker "Hvordan elske deg selv" og "Du kan helbrede ditt liv".Temaer på workshop'en:

 • Hva er egenkjærlighet, og hvordan gjør den deg sterkere?
 • Hvorfor er det så vanskelig å sette seg selv først?
 • Hvem er du = hva er du? Roller vi tar, og roller vi får
 • 10 gode verktøy for egenomsorg
 • Å planlegge "ditt neste jeg"
 • Meditasjonsøvelser


Deltakere fra tidligere workshops sier:

- "Jeg elsket å delta i trygghet og åpenhet i diskusjoner rundt livets problemer, og forstå at jeg ikke er den eneste som har vanskelige tanker."
- "Full bevisstgjøring av meg selv og mine tanker. Mitt liv er opp til meg!"
- "Jeg vil bruke alt dette i mitt liv, fremover."
- "Setter ting i nytt perspektiv, tvinger meg til å tenke to ganger om mine problemer."
- "Jeg vil bruke kurset til å fortsette å jobbe med min egen utvikling / prosessen mot større selvinnsikt og glede / mestring."

- "Jeg fikk nytt perspektiv på meg selv, om selvsnakk, måten å tenke på og det underbevisste."
- "Jeg vil bruke kurset til å bli en enda bedre versjon av meg selv."
- "Jeg kan bruke det vi gikk gjennom for å bli frisk igjen, og få et bedre liv."