Referanser


"Jeg har alltid vært den som hjelper andre med sine utfordringer i hverdagen. Da jeg oppsøkte Torunn var jeg i en indre storm og bestemte meg for at nå er det ok at jeg fokuserer på meg og lar andre hjelpe meg med det. Det var veldig befriende. Etter coaching med Torunn følte jeg at jeg har bygget meg opp som menneske. I tillegg har jeg lært at det er nødvendig å be om hjelp av og til og det er et tegn på styrke!"  Maria Lønnemo, karriereveileder

"I coaching med Torunn har jeg oppdaget at jeg må tenke på hva ting betyr for meg, og at jeg må bestemme meg for hva jeg vil føle. Mine tanker er mitt ansvar! Ingen ting blir endret om jeg ikke selv gjør noe annerledes. Det er lett å overtolke, men det er kun jeg som kan velge hvordan jeg vil ha det. Jeg har lært å tenke nytt, og føler veldig ro." Bente, Manager, Oslo

“Torunn er en fantastisk person og en meget god coach, som har fått ut noe av det aller beste i meg.
Hun leser kroppsspråk utrolig bra, og fant umiddelbart mine forbedringsområder. Hun har masse humor, og forklarer ting på en forståelig måte. Jeg har innsett at jeg har mange kvaliteter, og er blitt en bedre og roligere leder. Mye mer åpen og avslappet, men veldig fokusert." Morten, Manager, Asker

"Jeg var stresset, irritert og følte at jeg aldri fikk fullført mine prosjekter. Torunn møtte meg med nysgjerrighet, åpenhet og interesse En god samarbeidspartner som lyttet, stilte spørsmål og forsto meg på en måte som få andre har gjort.
Nå, er jeg oppmerksom på det som gir meg glede. Jeg er åpen mot mine nærmeste, stoler på meg selv og er klar over hva som er viktig. Jeg møter utfordringer med en positiv holdning, setter grenser og ser frem til muligheter i mitt arbeid og med familie og venner”. Tommy, Filialsjef Tønsberg

“Torunn er en fantastisk gjennombrudds coach. I løpet av den tiden hun arbeidet med meg hadde jeg flere store gjennombrudd som endret hvordan jeg så på mine utfordringer, og til slutt i hele min adferd.
Om du synes du ”sitter fast”, og ser etter en coach som kan hjelpe deg til å komme videre til neste nivå av det du vil oppnå i livet, vil jeg bare si: engasjer Torunn i dag!!" Shan White Colorado, USA

"Jeg er glad for at jeg kjenner Torunn. Hennes evne til å "åpne opp" dine tankebaner for at du sterkere og mer offensivt kan tilnærme deg livets ulike utfordringer er helt spesiell. Jeg anbefaler gladelig Torunn som coach til hvem som helst. Hun gjør at du selv gir deg svar på dine egne spørsmål, og har en imponerende evne til å ta fatt i de egentlige utfordringene slik at du kan fokusere i riktig retning. Jeg ønsker henne alt godt for fremtiden." Pål A. Næss

"I løpet av tiden jeg har arbeidet med Torunn har jeg utviklet meg som leder. Fra å jobbe veldig detaljert til å mere tenke de store linjene og de større spørsmålene. Jeg oppdaget at jeg nok er nærmere å kunne innta posisjonen øverst i firmaet enn jeg var klar over før prosessen begynte. 
Før ble jeg en tilskuer i massene, i stedenfor lederen. Nå blir jeg sentral og kan styre prosessene istedenfor å bli styrt av dem." Driftsjef, Oslo

Jeg har brukt Torunn som coach, og opplever henne som genuint interessert i meg og mine behov. Vi har hatt gode samtaler som har vært nyttige for meg, da hun er positiv og god til å holde fokus. Torunn inngir også tillit og er troverdig ved at hun "walk the talk". Jeg anbefaler gjerne Torunn som coach. Torill Strøm

"Torunn Ødegård har vært engasjert som coach, karriereveileder og klasseansvarlig ved Reaktorskolen i Sandvika. Hun har levert høy faglig kvalitet i sitt arbeid og oppnådd gode resultater med å hjelpe deltagere i å nå sine mål. Dette bekreftes blant annet gjennom deltagerevalueringer samt tilbakemeldinger fra NAV. Torunns sterkeste egenskaper er evne til å bygge gode relasjoner, samt å jobbe systematisk og målrettet med en høy grad av fleksibilitet. Hun er løsningsorientert, tar ansvar og samarbeider lett med "teamet", noe som er en forutsetning for å lykkes i rollen."

"Torunn er en pliktoppfyllende og serviceinnstillt person. Hun leverer alltid innen deadline og strekker seg for å oppnå ønskede resultater. Hun er god på kommunikasjon og dialog med kursdeltagere og svært grundig i rapporteringsarbeid. Hun er en engasjert, dedikert og dyktig medarbeider og vil være en ressurs i alle yrkessammenhenger hvor det er fokus på struktur, nøyaktighet og menneskers velbefinnende. Jeg kan anbefale henne på det sterkeste." Guri Kogstad, Avdelingskoordinator Reaktorskolen Sandvika og Hanna T.W. Hansen, Koordinator Sandvika
"Torunn Ødegård er en meget dyktig og god foreleser som vi i Personellforbudet (Pefo) har og har hatt stor glede av å bli kjent med. Pefo arrangerer årlig flere ulike kurs for alle sine tillitsvalgte og medlemmer. I den anledning har vi siden 2010 hatt stor glede av å benytte oss av Torunn Ødegård som er en faglig og meget dyktig foreleser til ulike kurs temadager og samlinger.

Forsvaret har og er i stadig endringer og i den forbindelse har og er Pefo opptatt av å oppdatere og ivareta våre tillitsvalgte og medlemmer som er og blir rammet av omorganisering. Det naturlige valget har i den forbindelse vært å dra nytte av den kompetanse Torunn Ødegård besitter. Hun er strukturert og har en klar og tydelig formidlingsevne som når frem til den enkelte deltaker. Tilbakemeldingene er meget gode, og viser svært fornøyde deltakere som søker seg tilbake til flere temadager og kurs. Hun har en evne til å få den enkelte til å se mulighetene selv når livssituasjonen kan se mørk ut. Pefo har også benyttet seg av Torunn Ødegård til kurs i Livsfaser, og kurs om styrearbeid.

Som opplæringsansvarlig av Personellforbundet opplever jeg å ha funnet en forleser som jeg kan planlegge å samarbeide med på en enkel og grei måte. Vi får dekket det faglige behovet som Pefo har. Vi kan anbefale henne på det varmeste." Grethe Holm, Personellforbundet

«Torunn Ødegård har i desember 2015 holdt fagdag i Trondheim for lærere i norskopplæringen og for medarbeider i de kommunale flyktningtjenestene, etter oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Hun har en engasjerende og erfaringsbasert tilnærming til temaet kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser. Torunn Ødegårds begrep og tenkemåter er til stor nytte for lærere og andre som følger opp praksisplasser for nyankomne innvandrere. Hun bruker en dialogbasert stil som innleder, som åpner opp for at kursdeltakerne kan dele sine egne erfaringer med resten av gruppa.» Karsten Schroeder, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

"Torunn Ødegård har vært innleid som markedsjef for NEAS Gruppen med et engasjement på 2 år. Hun er av legning selvstendig, resultat- og besltningsrettet. Hun setter seg raskt inn i kjernen av en problemstilling og er løsningsorientert. Hun har et høyt personlig kvalitetsnivå og alle hennes gjennomførte oppgaver er sporbare og dokumentert. Hun har en høy sosial profil og bidragsyter til vårt miljø. Vi gir vår beste anbefaling til andre som ønsker å benytte hennes tjenester til å utvikle eller endre prosesser innen markedsføring, markedskommunikasjon og ledelse." Hans Welle-Watne, Adm.Direktør

"
Torunn Ødegård har vært innleiet i vår markedsavdeling for å støtte markedsdirektøren i arbeidet med ledelse av avdelingen. Torunn har bidratt sterkt til at avdelingen har lykkes med de oppgaver den har påtatt seg, og hun har stor forståelse for kundebehandling. Hun er kreativ og ryddig, og hennes innsats har vært av stor betydning og nytte for markedsdirektøren. Gjennom sitt engasjement og initativ har Torunn bidratt til å finne løsninger som har bedret vår dialog og samarbeid med kundene. orunn er ansvarsbevisst og lett å samarbeide med, og er godt likt av de ansatte. IDT kan gi henne de beste anbefalinger." Bjørn Thorud, Markedsdirektør IT-drift Telenor

"
Handel og Kontor i Norge har fått bistand fra Torunn Ødegård ved utvikling av sin markedsstrategi. Bistanden fra Ødegård har vært avgjørende for kvaliteten på vår strategi, og samarbeidet har vært meget godt. Hun er en effektiv bidragsyter som leverer som avtalt. Fagbevegelsen var et nytt område for henne å arbeide med, men hun oppfattet det som var nødvendig for henne å vite om både struktur, kultur og produkt, raskt. Ødegård er klarsyn og tydelig i sine tilbakemeldinger og innspill. Hun er en frisk diskusjonspartner som tør å utfordre sin oppdragsgivers syn, og oppfatninger. Dette bidrar til en bedre prosess og resultat, og er utelukkende positivt. I tillegg til at hun er tøff er hun alltid veldig hyggelig og imøtekommende. Torunn Ødegård har våre beste anbefalinger." Anne Cathrine Devik, Organisasjonssekretær

"NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) er meget godt fornøyd med det arbeidet som Torunn Ødegård har utført i forbindelse med brukerundersøkelsen og oppfølgningen av denne. Hun evner å være en pådriver internt i NSM for at vi så raskt som mulig skal trekke konsekvenser av undersøkelsene og arbeide med målrettede tiltak, samtidig som hun påpeker verdien av å få alle berørte i NSM med i utviklingen samtidig. Vi har med andre ord "skyndt oss langsomt". Utviklingen så langt viser at dette har vært en riktig måte å arbeide på. Vi har opplevd Torunn Ødegård som målrettet, kunnskapsrik, lydhør og ikke minst preget av godt humør. Som Torunn Ødegårds hovedkontakt i NSM gir jeg henne mine beste anbefalinger." Anders Bjønnes, Seniorrådgiver Strategi & Policy 

"Hallo Torunn Ødegård. Jeg var en av tilhørerne på foredraget "Den Vanskelige Samtalen", i regi av NITO. Vil gjerne berømme deg for en svært god og inspirerende presentasjon. Skulle ønske jeg kunne bli like klar, tydelig og overbevisende i mine egne framførelser som jeg opplevde fra din side. Lykke til videre." Egil K. Leira, daglig leder OIB